OGL RODZIC 2


REKRUTACJA DO PUBLICZNEGO ŻŁOBKA ,,KĄCIK DLA MALUSZKA'' W BRZEŹNICY NADAL TRWA !!
 
 
OFERUJEMY:
 
  • bogato i nowocześnie wyposażone pomieszczenia żłobka
  • kreatywną ,oddaną, wykwalifikowaną kadrę
  • fachową i troskliwą opiekę w atmosferze miłości i szacunku
  • dbałość o wszechstronny indywidualny rozwój każdego dziecka
  • atrakcyjne zajęcia edukacyjne angażujące wielokierunkową aktywność dziecka
  • bardzo dobre wyżywienie z uwzględnieniem indywidualnych potrzeb każdego dziecka
  • całodzienny monitoring pobytu dziecka w żłobku z dostępem dla Rodziców
  • organizowanie imprez i uroczystości z udziałem zapraszanych gości w tym członków rodziny.
  • bardzo dobre przygotowanie do wychowania przedszkolnego.
 
ZAPRASZAMY RÓWNIEŻ DO SKŁADANIA WNIOSKÓW O PRZYJĘCIE DZIECKA DO NOWO POWSTAJĄCEJ , NOWOCZESNEJ PLACÓWKI - FILII NASZEGO ŻŁOBKA - W CHRZĄSTOWICACH.

 


PODZ M

 

 

OGL RODZIC 2

 

 

Publiczny Żłobek ,,Kącik dla Maluszka" wznawia swoją działalność od 18 maja 2020r.

Jest przygotowany na przyjęcie dzieci rodziców, którzy zgłosili chęć posłania do placówki.


Organizacja pracy żłobka oparta jest o procedury uwzględniające wszystkie wytyczne przeciwepidemiczne GIS-U. Prosimy o zapoznanie się z nimi i stosowanie
w czasie przyprowadzania i odbierania dzieci ze żłobka.

Bardzo prosimy o dostarczenie pełnej dokumentacji podpisanej przez rodzica/opiekuna prawnego dziecka (oświadczenia przesłane
do Państwa w wiadomości e-mail) w dniu 18.05.2020r.

Dokumenty przekazują Państwo pracownikowi żłobka, który pełni dyżur na korytarzu.

 

Załączniki do pobrania :

1. Procedury i oświadczenia >> pobierz

2. Wytyczne GIS >> pobierz

3. Deklaracja >> pobierz

Dziękuje

Z poważaniem 

Dyrekcja Publicznego Żłobka „Kącik dla Maluszka” w Brzeźnicy