7:00 – 8:30   Przyjmowanie dzieci, zabawy dowolne w kącikach zainteresowań. Zabawy i ćwiczenia indywidualne z dziećmi dostosowane do ich możliwości. Zabawy integracyjne ruchowe, muzyczne, manipulacyjne, konstrukcyjne.

 

8:30 – 8:40   Czynności higieniczne i pielęgnacyjne – wdrażanie elementów higieny osobistej, nabywanie czynności samoobsługowych.

8:40 – 9:10   Śniadanie – nabywanie umiejętności właściwego zachowania się przy stole.

9:10 – 9:30   Czynności higieniczne po śniadaniu, nocnikowanie.

9:30 – 10:40   Zajęcia opiekuńczo – wychowawczo – edukacyjne w bawialni lub na świeżym powietrzu według planu pracy, spacery i zabawy na świeżym powietrzu, zabawy wyzwalające aktywność własną dziecka – stymulowanie rozwoju psychomotorycznego dziecka.

10:40 – 10:50   Czynności higieniczne i pielęgnacyjne.

10:50 – 11:20   Obiad I danie – nabywanie umiejętności samodzielnego spożywania posiłków.

11:20 – 13:10   Czynności higieniczne po obiedzie i przygotowanie do odpoczynku. Leżakowanie – słuchanie muzyki relaksacyjnej, kołysanek i bajek czytanych przez opiekunki.

13:10 – 13:20   Czynności higieniczne i pielęgnacyjne – trening czystości, wdrażanie elementów higieny osobistej.

13:20 – 13:40   Obiad II danie.

13:40 – 13:50   Czynności higieniczne po obiedzie, nocnikowanie.

13:50 – 14:40   Zabawy dowolne w kącikach zainteresowań. Zabawy i ćwiczenia indywidualne z dziećmi dostosowane do ich możliwości. Zabawy ruchowe, muzyczne, manipulacyjne, konstrukcyjne i zajęcia plastyczne.

14:40 – 15:00   Podwieczorek – I część.

15:00 – 15:45   Zabawy dowolne według inwencji dzieci i odbiór dzieci.

15:45 – 16:00   Podwieczorek – II część.

16:00 – 17:00   Zabawy dowolne według wyboru dzieci i odbiór dzieci.